ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πλήρης τεχνική κάλυψη µε συνεργαζόµενα συνεργεία και τεχνικούς κάθε ειδικότητας από τους οποίους θα εκτιµηθεί το κόστος ολικής ή µερικής εργασίας και στη συνέχεια αφού εγκριθεί από την πολυκατοικία θα καταβληθεί αποκλειστικά από αυτούς.

Θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές ώστε ο διαχειριστής σε συνεννόηση µε τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες να αποφασίσουν τη συµφέρουσα.

Z

Συντήρηση Ανελκυστήρα

Z

Συνεργείο Καθαρισµού

Z

Υδραυλικές Εργασίες

Z

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Z

Συντήρηση Καυστήρα

Z

Αποφράξεις κ.α.

Τεχνική Υποστήριξη