ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στην περίπτωση που ο πελάτης – πολυκατοικία επιλέξει την υπηρεσία οικονοµικής διαχείρισης οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που αναλαµβάνει η εταιρεία µας είναι τα ακόλουθα:

Z

Μηχανογραφηµένη έκδοση κοινοχρήστων.

Z

Διανοµή των ειδοποιητηρίων στα διαµερίσµατα και ανακοίνωση των ηµεροµηνιών είσπραξης, δύο (2) προκαθορισµένες ηµεροµηνίες.

Z

Είσπραξη των κοινοχρήστων απο πόρτα σε πόρτα από όλα τα διαµερίσµατα.

Z

Πληρωµή όλων των υποχρεώσεων της πολυκατοικίας προς τους προµηθευτές (Δ.Ε.Η, Ε.Υ.Α.Θ, πετρέλαιο, συνεργεία καθαρισµού, συντηρητές ανελκυστήρα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.α) και τήρηση του αρχείου των παραστατικών δαπανών.

Z

Τήρηση του βιβλίου του ταµείου της πολυκατοικίας µε συνεχή και άµεση ενηµέρωση για την ταµειακή κατάσταση, το αποθεµατικό, τις υποχρεώσεις και τους οφειλέτες.

Z

Παρακολούθηση των οφειλετών κοινοχρήστων και ενηµέρωση των ιδίων και των ιδιοκτητών τους για το ύψος της οφειλής τους ώστε να προβούν σε εξόφληση ή ρύθµιση αυτών.

Z

Απολογισµός πεπραγµένων µε παράδοση ισολογισµού και όλων των παραστατικών ώστε να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό της πολυκατοικίας.

Οικονομική Διαχείριση

Οι εταιρείες κοινοχρήστων οφείλουν ΜΟΝΟ να εκτελούν τις εντολές του Διαχειριστή ή της Διαχειριστικής Επιτροπής και να παρέχουν οποιαδήποτε συµβουλή και βοήθεια στο έργο αυτών και δεν λαµβάνουν σε καµία περίπτωση κάποια απόφαση µε δική τους πρωτοβουλία.