ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενημερωθείτε για τα προεδρικά διατάγματα, τους νόμους και τους κανομισμούς που αφορούν πολυκατοικίες, διαμερίσματα και κτίρια.

$

Προεδρικό Διάταγμα 1985 (ΦΕΚ Δ’631)

$

Νόμος 3741/29

$

ΦΕΚ 1797 (Ανελκυστήρες)

$

Π.Δ.420 της 19/20.10.87 (Φυσικό Αέριο)

$

ΦΕΚ Α’ 207/29.08.2003 (Γεωθερμία)

$

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Νομοθεσία - Νομοθεσία - “ΟΚ” Οργανώσεις Κοινοχρήστων