Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Αγαπητοί µας πελάτες, η εταιρεία “ΟΚ” Οργανώσεις Κοινοχρήστων µε κύριο στόχο να κάνει εύρυθμη και οµαλή την συµβίωση – συγκατοίκηση στις πολυκατοικίες, έχει αναλάβει µε πλήρη ευθύνη και αξιοπιστία και µε το πλέον κατάλληλο και έµπειρα εκπαιδευµένο προσωπικό, την οικονοµική διαχείριση της πολυκατοικίας σας.

Η εταιρεία µας είναι σε θέση να προσφέρει µια σειρά υπηρεσιών µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών διαχείρισης µιας πολυκατοικίας ή κτηρίου γραφείων:

Z

Έκδοση των λογαριασµών κοινοχρήστων.

Z

Είσπραξη των κοινοχρήστων πόρτα πόρτα σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες που αναφέρονται ευδιάκριτα στο ειδοποιητήριο κάθε ενοίκου.

Z

Πληρωµή των λογαριασµών µέσω e-banking, στο γραφείο της εταιρίας µας από Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-14:00 & 17:00-20:00 και µε την χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς διαθέτουµε µηχάνηµα POS.

Z

Τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων µε δυνατότητα συνεχούς αναλυτικής ενηµέρωσης και ελέγχου του ταµείου.

Z

Ετήσιος απολογισµός πεπραγµένων µε έκδοση αναλυτικού ισολογισµού εσόδων και εξόδων και λογαριασµού ταµείου.

Z

Παρακολούθηση καθυστερηµένων οφειλών και ειδοποίηση οφειλετών για εξόφληση ή ρύθµιση αυτών.

Z

Δυνατότητα αναλυτικής ενηµέρωσης από την ηλεκτρονική µας διεύθυνση
www.ok-koinoxrista.gr

Z

Καταγραφή ενδείξεων µετρητών θέρµανσης, όπου υπάρχει κεντρική θέρµανση.

"ΟΚ" Οργανώσεις Κοινοχρήστων
"ΟΚ" Οργανώσεις Κοινοχρήστων
"ΟΚ" Οργανώσεις Κοινοχρήστων