ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Μια κατάλληλα σχεδιασμένη υγειονομική εφαρμογή καθιστάτε αναγκαία προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδηλώσεων λοιμώδεις νοσήματα.

Με ειδικά απολυμαντικά σκευάσματα τα οποία είναι μη τοξικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαίρετου τους χώρους με εξαιρετική ικανότητα διεισδύσεως ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία καταπολεμώντας όλο το φάσμα των πιθανών εστιών.

Η υψηλή βιοδιασπασιμότητα τους τα καθίστα ακίνδυνα για το πλαστικό το ξύλο και το μέταλλο ενώ χρησιμεύουν και ως αποσμητικά χώρου.

Ο χρόνος που απαιτείται για την απολύμανση κυμαίνεται από 20 λεπτά έως και κάποιες ώρες, ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και την έκταση του προβλήματος.

Με αυτό το τρόπο καταστρέφονται μύκητες – βακτήρια και αδρανοποιούνται οι ιοί(πχ γρίπης ηπατίτιδας) ακόμη και τα μικρόβια (πχ μηνιγγίτιδας) που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εστίες μόλυνσης και να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Απολυμάνσεις
Απεντομώσεις

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ

Η απεντόμωση αφορά στην καταπολέμηση κάθε είδους ανεπιθύμητων εντόμων με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας εστίας μολύνσεων και ενδεχόμενου κινδύνου για το περιβάλλον και την παραγωγική διαδικασία.

Έλεγχος ιπτάμενων εντόμων

Ο έλεγχος ιπτάμενων εντόμων γίνεται σε συνδυασμό περιμετρικών υπολειμματικών εξωτερικών ψεκασμών και με την χρήση παγίδων κολλάς με φερορμονες ,λάμπες UV και τροφικά προσελκυστικα. Η μέθοδος που θα επιλεγεί βασίζεται στις ιδιαιτερότητες του χώρου και τη φύση του προβλήματος. Για τους στεγασμένους χώρους χρησιμοποιούνται φάρμακα άοσμα, χαμηλής τοξικότητας, ασφαλή για τη δημόσια υγεία. Δεν λεκιάζουν και δεν επηρεάζουν τις επιφάνειες πάνω στις οποίες εφαρμόζονται.

Έλεγχος ερπόντων εντόμων

Βασικό μέσο καταπολέμησης αυτών των εντόμων είναι η εφαρμογή gel μια από τις πιο ενδεδειγμένες και αποτελεσματικές μεθόδους για την εξουδετέρωση των ερπόντων εντόμων. Με τη χρήση των διαφόρων gel τα οποία δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων και έτσι αποφεύγεται η χρήση ψεκασμών εντος των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Ένα άλλο μέσο αποτελεί η τοποθέτηση παγίδων σύλληψης με ελκυστική τροφή που καταστέλλουν το πρόβλημα όταν αυτό είναι περιορισμένο. Με τις εφαρμογές αυτές εξουδετερώνονται τα υπάρχοντα έντομα καθώς και οι επερχόμενες γενεές από τυχόν διάσπαρτες ωοθήκες.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μυοκτονίας απαλλασσόμαστε οριστικά από τα τρωκτικά.

Δολωματικοί σταθμοί

Αρχικά εντοπίζουμε εκείνα τα σημεία του χώρου στα οποία πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και από τα οποία μπορούν να εισέρθουν αρουραίοι στο εσωτερικό των κτηρίων όπως: αποθηκευτικοί χώροι, έξοδοι αγωγών, χώροι αφόδευσης απορριμμάτων. Στη συνέχεια τοποθετούμε ειδικούς δολωματικους σταθμούς με δολώματα που περιέχουν δραστικές ουσίες, δημιουργώντας μια ζώνη ασφάλειας περιμετρικά του χώρου καλύπτοντας τα σημεία εισόδου. Οι δολωματικοι σταθμοί τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 10 μέτρων όταν πρόκειται για την καταπολέμηση οικιακού ποντικού και σε απόσταση 20 περίπου όταν πρόκειται για αρουραίους.

Τροκτικοκτόνα

Τα τροκτικοκτονα σκευάσματα τοποθετούνται σε ασφαλείς δολωματικους σταθμούς, υψηλής αντοχής, από στέρεο και άθραυστο υλικό. Ανάλογα με τις ιδιομορφίες του χώρου μπορούν να τοποθετηθούν παγόδες υψηλής ασφάλειας με σύστημα κλειδώματος. Τα τροκτικοκτονα σκευάσματα έχουν τη μορφή του κύβου προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν διασπορά τους αλλά και για είναι δυνατή η εκτίμηση-καταγραφή του καταναλωθέντος σκευάσματος. Οι δολωματικοι σταθμοί ελέγχονται σε τακτά διαστήματα κατ’ελαχιστο μηνιαίος σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας η τακτικότερα όταν αυτό απαιτείται. Οι οποίες καταναλώσεις καταγράφονται και παρουσιάζονται στις μηνιαίες αναφορές έλεγχου.

Τυχόν εισβολή τρωκτικού εντος των κτηρίων αντιμετωπίζεται με την άμεση εφαρμογή μεθόδων καταστολής μέχρι την πιστοποιημένη λύση του προβλήματος.
ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 43/93 ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H.A.C.C.P & ISO 9001:2000

Μυοκτονίες
Εγκατάσταση Συστημάτων Απώθησης Πτηνών

ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ

Στα περιττώματα των περιστεριών αναπτύσσονται διάφοροι μύκητες, ένας εκ των οποίων ονομάζεται Histoplasma capsulatum.

Ο μύκητας αυτός είναι υπεύθυνος για την ιστοπλασματική αλλεργία, που εμφανίζεται με συμπτώματα γρίπης.

Μάλιστα, αρκεί η εισπνοή μερικών μόνο μορίων από τον μύκητα για να προκληθεί η αλλεργία.

Ελέγξτε τον χώρο εργασίας και τον χώρο κατοικίας σας. Μήπως ο φωταγωγός, το μπαλκόνι σας ή οι εξωτερικές μονάδες Air Condition είναι λερωμένες από τα περιττώματα περιστεριών?

Αυτά τα περιττώματα ή ίχνη μερικών μορίων απ’αυτά μπορεί να είναι υπεύθυνα για την «γρίπη» που περνάτε .